De kaartenbakcatalogus is al lang verleden tijd. De materialen in het depot worden beschreven in uw registratiesysteem. Ook de collecties worden in het systeem beschreven.

 

Erfgoeddepot geeft advies voor de inrichting van dit systeem om een optimale terugvindbaarheid te bereiken.

 

De materialen kunnen door de eindgebruiker eenvoudig gevonden worden en het is ten alle tijden mogelijk om overzichten te maken van de collecties met de precieze standplaats van de afzonderlijke artikelen.

 

Erfgoeddepot begeleidt de implementatie en (her-)inrichting van uw registratiesysteem.

In uw registratiesysteem is de standplaats van de materialen beschreven. Wanneer er met een barcodesysteem gewerkt wordt de laatst gescande plaats in het registratiesysteem opgeslagen als de standplaats. De standplaatsregistratie wordt hiermee zeer eenvoudig en zal altijd goed in orde zijn.

Erfgoeddepot 0617435358 errol@erfgoeddepot.nl

Nieuwe Leliestraat 147 1015 HC Amsterdam